motivasi diri –

  • View Full Post

    9 Jenis Kemahiran Untuk Pembangunan Kendiri Yang Berjaya

    Proses membangunkan diri untuk menjadi lebih mahir, berilmu dan berpengetahuan disebut sebagai pembangunan kendiri. Pada asasnya, pembangunan kendiri atau self-development bertujuan untuk memperbaiki diri dan kehidupan seseorang,...

    Proses membangunkan diri untuk menjadi lebih mahir, berilmu dan berpengetahuan disebut sebagai pembangunan kendiri. Pada asasnya, pembangunan kendiri atau self-development bertujuan untuk memperbaiki diri dan kehidupan seseorang, baik dalam pembentukan sikap, pengurusan emosi mahupun kemahiran berfikir. Yang paling penting di sini adalah langkah dan sikap yang betul dan tepat untuk bermula. Jadi, apakah jenis-jenis kemahiran yang paling...