hubungan –

  • View Full Post

    9 Kaedah Memperbaiki & Menguatkan Hubungan Kekeluargaan

    Antara masalah dalam keluarga muslim pada zaman moden ini adalah berlaku pepecahan sesama keluarga. Putusnya hubungan silaturrahim ini adalah sesuatu yang tidak bagus. Kerana secara...

    Antara masalah dalam keluarga muslim pada zaman moden ini adalah berlaku pepecahan sesama keluarga. Putusnya hubungan silaturrahim ini adalah sesuatu yang tidak bagus. Kerana secara tidak langsung, ia akan memberi impak yang besar dalam melemahkan ummah. Dengan pecahnya struktur tradisional keluarga besar dan penghijrahan ke bandar besar serta negara lain, kita telah terputus hubungan dengan...